Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020

Σχετικά με την κατάθεση εγγράφων των ατομικών διοικητικών πράξεων στη Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής.

 


Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την καταληκτική ημερομηνία (15 Σεπτεμβρίου) για την κατάθεση των στοιχείων και εγγράφων που αφορούν ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής ( οδός Αγ. Ιωάννου 65 & Ελευθερίας 2, Τ.Κ. 15342, Αγ. Παρασκευή) στο πλαίσιο της Αναμόρφωσης και Συμπλήρωσης των Δασικών Χαρτών, σύμφωνα με σχετική Ανακοίνωση-Πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής.

Επισυνάπτονται:

α) ΑΙΤΗΣΗ

β) Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με λεπτομερή αναφορά στις σχετικές διοικητικές πράξεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου