Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2012

21 Ιανουαρίου 1979...

Σαν σήμερα πριν από 33 χρόνια ιδρύθηκε και τυπικά ο Σύλλογός μας, καθώς υπογράφτηκε το καταστατικό του. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζουμε να φανούμε αντάξιοι συνεχιστές του έργου των προηγούμενων Δ.Σ. και, κυρίως, αντάξιοι των προσδοκιών όλων των μελών και των φίλων του Συλλόγου μας