Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020

Σχετικά με τη συνέχιση της 1ης Ανάρτησης των Πράξεων Εφαρμογής των περιοχών Π.Ε. 9-ΜΑΡΙΖΑ και Π.Ε 13-ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ

 

Σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 125/2020 απόφαση Δ.Σ. Παλλήνης αποφασίσθηκε η έγκριση της συνέχισης 1ης ανάρτησης των πράξεων εφαρμογής των περιοχών Π.Ε9 –ΜΑΡΙΖΑ και Π.Ε 13 ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ.

Ο Δήμος ΠΑΛΛΗΝΗΣ, καλεί τους ιδιοκτήτες, των οποίων τα ακίνητα, βρίσκονται εντός της εγκεκριμένων Πολεοδομικών Ενοτήτων «Π.Ε 9-ΜΑΡΙΖΑ» και «Π.Ε 13 ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ», να προσέλθουν στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης επί της οδού ΙΘΑΚΗΣ 12 ΓΕΡΑΚΑΣ, προκειμένου να λάβουν γνώση των πινάκων και Σχεδίων των Πράξεων Εφαρμογής Πολεοδομικών Ενοτήτων Π.Ε 9 –ΜΑΡΙΖΑ και Π.Ε 13-ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ της Δ.Ε Παλλήνης Δήμου Παλλήνης ως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-11-2020 και ώρες 9.00 π.μ. – 13.00 μ.μ, κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 2106604649 ή στο mail: press@pallini.gr εφαρμόζοντας τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ που αφορούν την χρήση μάσκας ,απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων υπάλληλων και ιδιοκτητών.

Όσοι εκ των φερόμενων ιδιοκτητών ενδιαφέρονται να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά, μπορούν να καταθέσουν αίτηση με το ΚΑΕΚ της ιδιοκτησίας τους στο mail: press@pallini.gr. Θα τους αποσταλεί απόσπασμα της πρότασης πράξης εφαρμογής που αφορά την ιδιοκτησία τους, όπως και οι πίνακες της πράξης.

Επίσης τα σχέδια πρότασης πράξης εφαρμογής Π.Ε9 –ΜΑΡΙΖΑ και Π.Ε 13-ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.pallini.gr όπως και έντυπο ένστασης αντίστοιχα για τις δυο περιοχές τις παραπάνω ημερομηνίες.

Όσοι διαφωνούν με τις προτάσεις της Πράξης Εφαρμογής, θα πρέπει έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-11-2020 και ώρες 9.00π.μ. – 13.00μ.μ. να καταθέσουν ΕΝΣΤΑΣΗ πλήρως τεκμηριωμένη, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους ενίστανται, συνοδευόμενη με αποδεικτικά στοιχεία που στοιχειοθετούν τις αντιρρήσεις τους.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 1337/83, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων της ως άνω περιοχής δεν έχουν υποβάλλει μέχρι σήμερα δήλωση ιδιοκτησίας, θα πρέπει να την υποβάλουν στο παραπάνω διάστημα. Γίνεται γνωστό σε όλους τους ιδιοκτήτες, ότι αν δεν υποβληθεί Δήλωση Ιδιοκτησίας, α) είναι αδύνατη οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή και αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη, εφόσον πραγματοποιηθεί, β) δεν θα χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο, και γ) στον Πίνακα της Πράξης Εφαρμογής το ακίνητο θα φαίνεται αγνώστου ιδιοκτήτη.

 Για Ενημέρωση – Διόρθωση –Συλλογή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας και συνοδευτικών εγγράφων όπως επίσης και τυχόν ενστάσεων (Άρθρο 12 Ν. 1337 & Ν. 2242/94), κάθε ιδιοκτήτης (κατ’ Επικαρπία και ψιλή κυριότητα) μαζί με την δήλωση ιδιοκτησίας (έντυπο που παρέχεται από την Τεχν. Υπηρεσία του Δήμου ή από διαδίκτυο) πρέπει να υποβάλει:

1.Συμβόλαιο ιδιοκτησίας που θα φτάνει πίσω μέχρι πριν την 28-05-2014,(φωτοτυπία απλή )

2.Πιστοποιητικά μεταγραφής των τίτλων ιδιοκτησίας( φωτοτυπία απλή)

3.Πρόσφατο πρωτότυπο μερίδας του κάθε ιδιοκτήτη (Επικαρπία και ψιλή κυριότητα) του ακινήτου πριν από 28-05-2014 μέχρι σήμερα, (πρωτότυπο από υποθηκοφυλακείο).

4.Πιστοποιητικά βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων( πρόσφατα πρωτότυπα από υποθηκοφυλακείο)

5.Αντίγραφο Κτηματολογικού διαγράμματος Εθνικού Κτηματολογίου με Αεροφωτογραφία (εάν υπάρχει ειδάλλως απαιτείται πρόσφατο Κτηματολογικό διάγραμμα από το Εθνικό κτηματολόγιο) και

6.Κτηματολογικό φύλλο ακινήτου (πρόσφατο). (Αφορά όσους ιδιοκτήτες δεν υπέβαλλαν δήλωση ιδιοκτησίας στις τρεις προηγούμενες Αναρτήσεις).

 

 

Χρήσιμα Αρχεία:


·         ΕΝΤΥΠΟ_ΕΝΣΤΑΣΗΣ.pdf


·         ΠΕ 9 - ΜΑΡΙΖΑ - Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ.pdf - ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (link)·         Π.Ε. 13 - ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ - Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ.pdf - ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (link)


·         ΜΑΡΙΖΑ_ΝΕΑ_ΠΑΛΛΗΝΗ_ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ_2020.pdf ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ _ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ