Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014

Ενημέρωση για το σχέδιο πόλεως

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχέδιο πόλεως”

Νέα Παλλήνη, Ιανουάριος 2014

Αγαπητά Μέλη – Συντοπίτες – Φίλοι,

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε πως κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του Δ.Σ. του Συλλόγου μας στις 24/1/2014 με αρμόδιο υπάλληλο του ΥΠΕΚΑ, ενημερωθήκαμε ότι ο φάκελος που αφορά και στην πολεοδομική ενότητα ΠΕ 13 “Νέα Παλλήνη” (μαζί με τις ΠΕ1 “Καραούζι”, ΠΕ8 “Παπαχωράφι”, ΠΕ9 “Μάριζα”) βρίσκεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) προκειμένου να εκδοθεί γνωμοδότηση. Κοινή πεποίθηση τόσο από την πλευρά του ΥΠΕΚΑ, όσο και από άλλες πηγές είναι ότι δεν θα υπάρξουν αυτή τη φορά προσκόμματα, ώστε σύντομα να έχουμε τη θετική γνωμοδότηση του ΣτΕ για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης των ΠΕ1 “Καραούζι”, ΠΕ8 “Παπαχωράφι”, ΠΕ9 “Μάριζα” και ΠΕ 13 “Νέα Παλλήνη”.

Η διαδικασία για την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, όταν υπάρξει θετική γνωμοδότηση από το ΣτΕ, είναι η ακόλουθη: Ο φάκελος θα επιστραφεί από το ΣτΕ στο ΥΠΕΚΑ για να ετοιμαστεί από το Νομοθετικό Tμήμα του Υπουργείου ο πάπυρος, ο οποίος θα υπογραφθεί και από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στη συνέχεια θα προωθηθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για υπογραφή και μετά από μια σχετική διαδικασία θα σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ).

Ο Σύλλογός μας παρακολουθεί στενά και παραμένει κοντά στην εξέλιξη του θέματος και θα σας ενημερώσει άμεσα για τα όποια νέα δεδομένα προκύψουν σχετικά με τα οικιστικά, αλλά και δασικά ζητήματα της περιοχής μας!

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
το Δ.Σ. του Εξωραϊστικού - Εκπολιτιστικού Συλλόγου
ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου