Κυριακή 10 Μαρτίου 2013

Αποτελέσματα εκλογών του Συλλόγου "ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ"
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Ε.Ε. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
«ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ»

Σήμερα, ημέρα Κυριακή 10 Μαρτίου 2013 και ώρα 15:30, στα γραφεία του Εξωραϊστικού – Εκπολιτιστικού Συλλόγου «ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ» που βρίσκονται στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου Νέας Παλλήνης, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διαδικασίες ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού και τις αποφάσεις της από 24.02.2013 Γενικής Συνέλευσης.

Μετά τη διαλογή και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά σειρά προτίμησης των ψηφισάντων είναι τα εξής:
1. Προμπονά Γεωργία (62 ψήφοι)
2. Χασαλεύρης Ιωάννης (59 ψήφοι)
3. Χασαλεύρη – Πρέζα Ειρήνη (52 ψήφοι)
4. Μπούρδου – Γαλάτη Όλγα (51 ψήφοι)
5. Ρουστάνη Μαρία (40 ψηφοί)
6. Γλυνού – Πότσιου Ιωάννα (39 ψήφοι)
7. Πρέζας Νικόλαος (35 ψήφοι)

Και αναπληρωματικά μέλη:
1. Βίδος Ευάγγελος (26 ψήφοι)
2. Κακουλάκης Φώτιος (25 ψήφοι)
3. Ζέβος Δημήτριος (17 ψήφοι)

Για την Ελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν:
1. Χασαλεύρης Γεώργιος – Μάρκος (44 ψήφοι)
2. Σαρταμπάκος Παναγιώτης (38 ψήφοι)

Τις επόμενες μέρες πρόκειται να συγκροτηθεί το νέο Δ.Σ. σε σώμα, βάσει του καταστατικού του Συλλόγου μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος μέλους κας Προμπονά Γεωργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου